Yakından tanıyalım: Yerel Yönetim Reformu Projesi III

03.10.2021 14:30 - 15:30 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Neslihan Yumukoğlu

Proje Yöneticisi, LAR III Projesi, UNDP Türkiye

Metehan Gültaşlı

Kıdemli Uzman, LAR III Projesi, UNDP Türkiye

Muhittin Acar

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi

Hüseyin Gül

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Erbay Arıkboğa

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Marmara Üniversitesi

Antonella Valmorbida

Genel Sekreter, ALDA

LAR III Projesi, IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilmekte ve yürütücülüğü UNDP tarafından yapılmaktadır. Bu Proje, yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür. Bu proje serisinin ilk aşaması LAR I adıyla 2005-2007 yılları arasında yapılmıştır. İkinci aşaması, LAR II adıyla 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. LAR III ise, 2018-2021 yılları arasında uygulanmakta olup, toplam 5,4 milyon Avro’luk bir projedir. Bu proje yerel yönetimlerin geliştirilmesine, kapasitelerinin artırılmasına, demokratiklik, katılımcılık ve şeffaflık niteliklerinin yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. LAR III projesi, üç bileşenden ve 30 civarında alt faaliyetten oluşmaktadır. Her bir alt faaliyet, ayrı bir proje niteliğine sahiptir. Alt faaliyetler, farklı uzmanlar tarafından çalışılmakta ve raporlanmaktadır. Bu oturumda, Projenin farklı faaliyetlerinde çalışan uzmanların bulguları, ilgili uzmanlar tarafından sunulacaktır. Bu kapsamda 6360 sayılı yasal değişikliğin büyükşehirlere, merkezi ve mülki idareye etkileri, kent merkezindeki ve kırsaldaki mahalle yönetiminin sorunları ve iyileştirilmesi, belediye meclisleri ve yerel seçim sistemiyle ilgili farklı konular, bulgular ve öneriler paylaşılacaktır.