Hüseyin Gül

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Hüseyin Gül, 1991 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans çalışmaları yaparken, YÖK bursu kazanarak lisansüstü eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Teksas Üniversitesi’nde Kentsel Çalışmalar (1996) ve Kamu Yönetimi (1999) alanlarında iki yüksek lisans, Kent ve Kamu Yönetimi alanında ise doktora derecesi (2000) aldı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Hüseyin Gül, dış ilişkiler koordinatörlüğü, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü ve sürekli eğitim merkezi müdürlüğü gibi idari görevler üstlenmiştir. Alanıyla ilgili değişik ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almış ve çeşitli bilimsel toplantıların düzenlenmesinde sorumluluklar almıştır. Kent ve kamu politikası, yükseköğretim politikası, sosyal devlet ve kamu yönetimi reformu, yerel yönetimler, yerel ekonomik kalkınma, kentsel yoksullukla mücadele gibi alanlarda ulusal ve uluslararası makale ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. “Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri-2007"; "Geçmişten Günümüze Isparta-2009"; "Bologna Süreci ve Türkiye-2011"; "Kamu Yönetiminde Liderlik ve Kaymakamlık-2013"; “Turkey in the New Millenium: A Critique of Social, Political and Economic Transformation-2013”; "Türkiye'de Yerel Yönetim ve Yerel Siyaset-2014"; "Mutlu Yaşam, Başarılı Kariyer #Güncellemeniz Var-2020" gibi yayınlanmış çalışmaları vardır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yakından tanıyalım: Yerel Yönetim Reformu Projesi III 03.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 2