Metehan Gültaşlı

Kıdemli Uzman, LAR III Projesi, UNDP Türkiye

Metehan Gültaşlı, merkezi/yerel düzeydeki kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve kalkınma danışmanlığı yapan şirketlerde 20 yıllık deneyime sahip, serbest çalışan bir danışman/şehir plancısıdır. Uzmanlıkları stratejik planlama, iyi yönetişim ve katılımcılık, Kamu-STK işbirliği, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme (TCDB), kurumsal kapasite geliştirme, göç politikaları ve rezilyans değerlendirmesi, toplum temelli sürdürülebilir turizm, katılımcı kentsel dönüşüm, hareket kısıtlılığı olan bireyler için erişilebilirlik politikaları ve programlarının geliştirilmesi gibi çok çeşitli ekonomik ve sosyal kalkınma konularını kapsamaktadır. Kariyerinde, kapasite geliştirme projeleri yoluyla Türkiye'de iyi yönetişim ve katılımcılığın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Planlama ve iyi yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumsal cinsiyet eşitliği alanına aktardı ve BM Kadın Birimi bünyesinde, TBMM de dahil olmak üzere birçok yerel ve merkezi kamu kuruluşunda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanmasında danışmanlık yaptı. Suriye'deki krizin ardından mevcut bilgi ve deneyimini göç alanına kaydırarak, belediyelerin daha iyi planlama yoluyla rezilyanslarını arttırmalarına olanak sağlayacak özgün yöntem ve araçlar geliştirdi ve belediyelerin kullanımına sundu.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yakından tanıyalım: Yerel Yönetim Reformu Projesi III 03.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 2