Muhittin Acar

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı’nda Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde ‘üstün başarı’ ödülüyle 1995 yılında, doktora eğitimini Southern California Üniversitesi’nde ‘akademik başarı’ derecesiyle 2001’de tamamladı. 2005‘de doçent, 2011’de profesör oldu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden ‘bilimsel başarı’ ödülü aldı. Başlıca araştırma ve danışmanlık konuları şunlardır: Kamuda iyi yönetişim, saydamlık, hesapverebilirlik, yolsuzlukla mücadele ve etik; kurumlararası ve sektörlerarası koordinasyon, işbirliği ve ağbağlar; yerel yönetimlerde reform ve kapasite geliştirme; sivil toplum ve STK’lar.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yakından tanıyalım: Yerel Yönetim Reformu Projesi III 03.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 2