Neslihan Yumukoğlu

Proje Yöneticisi, LAR III Projesi, UNDP Türkiye

Neslihan Yumukoğlu, UNDP Demokratik ve Kapsayıcı Yönetişim Portföyü altında yer alan, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eş faydalanıcısı olduğu Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nin yöneticisidir. Yüksek lisansını İngiltere'de Kültürlerarası İletişim ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. 11 yılı aşkın süredir kalkınma alanında birçok farklı alanda kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplumun kapasite güçlendirmesi gibi bileşenler içeren projeler hazırlayıp yürütücülüğünü yapmıştır. Yürütülen projelerde sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, kamu, özel sektör temsilcileri dahil olmak üzere tüm paydaşlarla ile iletişimin sağlanması ve sürdürülmesi gibi sorumlulukları üstlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, katılımcı ve demokratik yerel yönetişim ve iklim değişikliği alanlarında projeyla bağlantılı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yakından tanıyalım: Yerel Yönetim Reformu Projesi III 03.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 2