Ulaş Akın

Dr., Kurucu Ortak, Urban εκοSystems Lab

Etki girişimcisi ve “ekorteL- Kentsel εκοSistemler Laboratuvarı” kurucu ortağıdır. ekorteL, kentsel ekosistemleri (doğa ve insan) merkeze alan, küçük ölçekli döngüsel etkiyi yerinde oluşturmak, sürdürmek ve ölçmek için yenilik (inovasyon) katalizörüdür. 20 yılı aşkın mesleki deneyiminde şehirler ve bölgelerin anlaşılması ve çalışması için disiplinler arası araştırmacılık, eğitimcilik, danışmanlık yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olup, Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde “kent yönetimi ve yönetişimi” konularında çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul Metropol, Trakya Alt Bölge, Marmara coğrafi bölge, Türkiye ülke ölçeklerinde planlama projelerine katkı vermiş, Balkan yerel yönetimler ağı NALAS, Avrupa Birliği FP6 ve FP7 Çerçeve Programları, UN-Habitat Küresel Geleceğin Şehirleri ile Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Programlarında görevler almıştır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefleri ile ilgili danışmanlık yapmıştır. Kentsel enerji verimliliği, akıllı şehir politikaları, kentsel tarım, kentsel bilişim teknolojileri ve çok-seviyeli eşgüdüm konularında çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Çeşitli seminer, kongre, konferans, çalıştay organizasyonu, moderasyonu, süreli yayın hakemliği ve yazarlık tecrübesi bulunmaktadır. Misafir öğretim üyesi olarak Türkiye, Avrupa ve ABD üniversitelerine dersler veren, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı, tez izleme komitesi üyeliği yapan Dr. Akın, MARUF19 ve MARUF21 Yürütme Kurulu üyesidir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kenti ciddi oyunlarla keşfetmek 01.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 4
2 Altyapıyı yeniden düşünmek: Bütüncül ve döngüsel bakış 02.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 3
3 Çevresel Adalet ve Korumada İlişkilerin ve Güven İnşasının Rolü 03.10.2021 16:15 - 17:45 Oda 9