Çevresel Adalet ve Korumada İlişkilerin ve Güven İnşasının Rolü

03.10.2021 16:15 - 17:45 | Oda 9 | YAN ETKİNLİK


Ohio Eyalet Üniversitesi, farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla bir networking etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin katılımcıları yeni ortaklıklar başlatmak ve halihazırdaki ortaklıkları güçlendirmek için stratejiler geliştirecek, uzmanlar ise geri bildirimde bulunacak ve deneyimlerini paylaşacaktır. Tartışmaların odak noktası, özellikle suya erişim ve tarım alanlarında birden fazla paydaşı birleştiren ve mühendislik tabanlı çözümlerin insani boyutlarını ön plana alan uygulamalar olacaktır.

Ohio Eyalet Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Küresel Su Enstitüsünün düzenlediği etkinlikte hem çevre koruma hem de çevre adaleti değerlerine odaklanan bir topluluk oluşturmaya odaklanılacak, özellikle Doğu Afrika’daki kırsal topluluklarda suya erişim ve su güvenliği konularında çalışan uzmanlar yer alacaktır. Katılımcılar içerisinde çevre bilimciler, sahada çalışan uygulamacılar ile çeşitli araştırmacılar ve profesyoneller olacaktır.

Benzer amaçları güden ve benzer engellerle karşılaşan deneyimli uzmanlarla ve alanlarında henüz deneyim kazanmamış kişilerle birlikte çalışacağınız etkinlikte hem uzmanlardan geri bildirim alma hem de farklı sektörlerden meslektaşlarınızla deneyim alışverişinde bulunup yeni ortaklıklar kurabilme fırsatınız olacak.

Öğrenecekleriniz:

-Yerel topluluklar ile güçlü ortaklıklar geliştirmek için neler gerekiyor?

-Yerel yönetimler, ulusal hükümetler, STK’lar, bağışçılar, özel sektör ve üniversiteler olmak üzere geniş bir paydaş yelpazesini süreçlere dahil etmenin yolları nelerdir?

-Dünya çapında çeşitli topluluklarla su erişimi ve gıda güvenliği üzerinden kurulan ilişkiler ne kadar dönüştürücü olabilir?


Kolaylaştırıcı Melinda McClimans Yardımcı Direktör, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, Ohio Devlet Üniversitesi
Kolaylaştırıcı Rebecca L. Gianotti Dr., Küresel Su Enstitüsü, Ohio Devlet Üniversitesi
Kolaylaştırıcı Malini Srikrishna Kurucu Ortak & İnsan Kaynakları Grup Başkanı, Milan Global
Kolaylaştırıcı Charles J. Vörösmarty Dr., Çevre Bilimleri Girişimi Direktörü, The City College of New York
Kolaylaştırıcı Ulaş Akın Dr., Kurucu Ortak, Urban εκοSystems Lab