Kenti ciddi oyunlarla keşfetmek

01.10.2021 14:30 - 15:30 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Koray Velibeyoğlu

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

James Delaney

Yönetim Kurulu Başkanı, Block by Block Foundation

Ulaş Akın

Dr., Kurucu Ortak, Urban εκοSystems Lab

Ekim Tan

Dr., Kurucu & Direktör, Play the City

Andrea Betancourt

Kıdemli Program Yöneticisi, Global Infrastructure Basel Foundation

21. yüzyılda kentlerin geleceği, iklim, afeti salgın gibi karmaşıklık ve belirsiz süreçler ile şekillenirken, yenilikçi bakış ve yöntemlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Veri-enformasyon-bilgi-bilgelik bütünlüğü ve çok bileşenli ve karmaşık kollektif anlam oluşturma süreçlerini kapsayan Serious Game (Ciddi Oyun) kavramı, gerçek dünya sorunlarını baz alan “amaç” için geliştirilen ve daha çok simülasyon tabanlı oyunları açıklamaktadır. Doğa lehine ve yaşam kalitesini artıracak doğa ile barışık kentlerin oluşturulmasında, Şehir Oyunları, ciddi oyunlar arasında özel bir yere sahip olup, yeni bir kentsel inovasyon alanıdır. Bu konudaki her türlü deneyimin paylaşımı, çözüm üreten kentlerin geleceğine ışık tutacaktır.