Altyapıyı yeniden düşünmek: Bütüncül ve döngüsel bakış

02.10.2021 17:00 - 18:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Ulaş Akın

Dr., Kurucu Ortak, Urban εκοSystems Lab

Yasemin Kuytak

Türkiye Temsilcilik Ofisi Direktörü, KfW IPEX-Bank

John Gentile

Başkan, Cascadia Enerji Technolojileri

Sertaç Erten

Doç. Dr., Kentsel Tasarım ve Planlama Hizmetleri Lideri, Arup

Charles J. Vörösmarty

Dr., Çevre Bilimleri Girişimi Direktörü, The City College of New York

COVID-19 küresel salgını sonrası kentlerin ve bölgelerin başta sağlık altyapısı olmak üzere telekomünikasyon altyapısı ve lojistik altyapı önem kazanmaya başlamıştır. Bununla birlikte küresel belirsizlikler tüm sektörlerin alan kullanımlarını ve sosyo-çevresel etkilerini dramatik bir şekilde yeniden düşündürmeye zorlamaktadır. İklim değişikliği, afetler ve çevresel tehditler karşısında kentlerin dayanıklılığı, daha çok bölgesel ölçekte altyapı dayanıklılıkları ile ilişkili olup, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomik dönüşüm ile anlamlı hale gelmektedir. Yaşanan salgın, sel ve yangınlardan çıkarılan ders, fiziki altyapıyı şekillendiren “insan altyapısı”, “beşeri sermaye” ve “doğaya uyumlu altyapı tarihi” gibi konuların, 21. yüzyılda altyapıyı yeniden düşünürken bütüncül ve döngüsel bakış açısının unutulan tamamlayıcı boyutları olduğudur.