İnan İzci

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

İş hayatına 2001 yılında Londra’da Citizen Advice Bureau’da Genel Danışman olarak başladı. Konut, borç, istihdam ve sosyal haklar konusunda vatandaşlara bilgi ve danışmanlık hizmetleri sundu. Bu süreçte farklı alanlarda hukuki süreç yönetimi, problem çözümü, kişiler arası ilişki yönetimi ve yasal-idari işleyiş konularında deneyim edindi. Türkiye’de kariyerine, 2007 yılında İstanbul İl Özel İdaresi’nde Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Uzmanı olarak başladı. 2009-2013 yılları arasında ise Sarıyer Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak devam etti. Yerel yönetimler-AB ilişkisi, proje geliştirme ve uygulama ile yerel kalkınma, sağlık, mesleki eğitim ve atık yönetimi gibi çeşitli alanlarda çalışmaları yönetti. 2013 ile 2017 yılları arasında ise özel sektörde sürdürülebilirlik stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi alanlarda danışmanlık yaptı. 2017 yılında Argüden Yönetişim Akademisi bünyesinde yönetişim araştırmacısı olarak görev aldı. Bu dönemde yönetişim karnesi, kapsayıcı yönetişim ve sürdürülebilir kentsel kalkınma gibi çeşitli araştırma ve model geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdi. Buna ilaveten, 2019 yılında Dünya Bankası’nın yürüttüğü Belediye Mali Yönetişim projesinde danışman olarak görev aldı. Son dönemde iş dünyası kuruluşları için sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve yönetişimi üzerine yaklaşım geliştirme sürecinde sorumluluk üstlendi. Birleşmiş Milletler, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, gerçekleştirilen çeşitli küresel etkinliklerde konuşmacı olarak davet edildi ve katkı sundu. İzci’nin iyi yönetişim, kamu yönetişimi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çeşitli yayınları bulunuyor.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Sürdürülebilir şehirler için yönetişim 01.10.2021 16:00 - 17:30 Oda 4
2 Yerel yönetimlerde entegre iyi yönetişim yaklaşımı 02.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 1
3 Öğrendiklerimiz: COVID-19 sonrası kentsel yönetişim 03.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 5