Öğrendiklerimiz: COVID-19 sonrası kentsel yönetişim

03.10.2021 14:30 - 16:00 | Oda 5 | OTURUM


Moderatör

İnan İzci

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

Ainara Fernández Tortosa

Araştırma Görevlisi, Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetim Küresel Gözlemevi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler

Erkin Erimez

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

Nuno da Cruz

Dr., Araştırma Görevlisi, LSE Cities

Büşra İnce

İş Geliştirme Müdürü, Marmara Eğitim ve Organizasyon

COVID-19 salgını dünyada en çok nüfusun yoğun olduğu şehirleri ve buraların yönetişim yapılarını olumsuz etkiledi. Olumsuz etkilere dair yapılan karşılaştırmalı araştırmaların sonuçları geleceğe dönük çeşitli gelişim önerileri sundu. Bu oturumda COVID-19 şok etkileri sonrasında kentsel yönetişime dair dersler ve öneriler paylaşılacak.