Nuno da Cruz

Dr., Araştırma Görevlisi, LSE Cities

Nuno da Cruz, LSE Cities, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulunda Araştırma Görevlisidir. Çok seviyeli yönetişim, şehir planlaması, kentsel altyapı, yerel yönetimin şeffaflığı ve hesap verebilirliği, demokratik ve ekonomik performans ve sürdürebilirlik konularında uluslararası araştırma projelerine liderlik ve koordinatörlük yapmıştır. Çalışmaları, kitaplarda ve Public Administration, Government Information Quarterly, Journal of Urban Affairs, Cities, Environment and Planning C ve Omega gibi önde gelen dergilerde yayınlanmıştır.UCLG, Metropolis, UN Habitat ve Transparency International gibi çeşitli sivil toplum kuruluşu ve çok taraflı kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Urban Affairs Review dergisinin Editör Kurulu üyesidir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Öğrendiklerimiz: COVID-19 sonrası kentsel yönetişim 03.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 5