Yerel yönetimlerde entegre iyi yönetişim yaklaşımı

02.10.2021 15:00 - 16:30 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

Erkin Erimez

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

M. Cemil Arslan

Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

İnan İzci

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

Can Nurkan Akbal

Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü, Kadıköy Belediyesi

Gönen Orhan

Danışman, Şişli Belediyesi

Mehmet Aktaş

Strateji Geliştirme Müdürü, Sultanbeyli Belediyesi

Emre Karagöz

Genel Sekreter, Nilüfer Kent Konseyi

Niall Sheerin

Proje Koordinatörü, İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi, Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi'nin 12 iyi yönetişim ilkesinin hayata geçirilmesi entegre bir yaklaşımın geliştirilmesi ve uygulanmasını gerekli kılıyor. Yerel düzeyde entegre iyi yönetişimin gelişmesi ise farklı alanlardaki uygulamalara dayanıyor. Bu oturumda entegre yaklaşıma örnek olacak çeşitli uygulamalar ele alınacak.