Niall Sheerin

Proje Koordinatörü, İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi, Avrupa Konseyi

2016 yılından bu yana İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi’nde Proje Koordinatörü olarak çalışan Niall Sheerin’ın ana amacı, Avrupa’da 12 İyi Demokratik Yönetişim İlkesi hakkında farkındalık yaratmak ve bu ilkelere bağlılığı teşvik etmek olmuştur. İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi her seviyede kapsayıcı, katılımcı ve temsilci karar vermeye dayalı olarak bütün seviyelerde etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmeleri konusunda üye devletlere destek vermeyi amaçlamaktadır. Kamu eyleminin çevresel sürdürülebilirliğine ele alarak ve kamu idaresinin yeşil olması ile ilgili iyi uygulama ve rehberliği yaygınlaştırarak sürdürülebilir kentleşmeye de katkıda bulunacaktır. Sheerin, daha önce Portekiz Lizbon’da Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi’nin Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Avrupa Konseyi’ndeki kariyerine Avrupa Sosyal Şartı’nda, Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşmesi ve İrlanda Avrupa Konseyi Daimî Temsilciliğinde yaptığı görevler de dahildir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yerel yönetimlerde entegre iyi yönetişim yaklaşımı 02.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 1