Sürdürülebilir şehirler için yönetişim

01.10.2021 16:00 - 17:30 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Erkin Erimez

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

İnan İzci

Dr., Akademik Kurul Üyesi, Argüden Yönetişim Akademisi

Betül Çelikkaleli

Dr., Genel Sekreter Yardımcısı, TÜRKONFED

Ayşe Köse Badur

Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Gülçin Salıngan

Dr., Direktör Yardımcısı, İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, UNDP

Cansu Üttü

Uzman, TÜSİAD

Özge Sivrikaya

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi, Marmara Belediyeler Birliği

Sürdürülebilir şehirler ve bütünsel kalkınma konularında iyi yönetişim belirleyici role sahip. İyi yönetişim anlayışı özel sektör, sivil toplum, kamu kesimi ve akademinin sürdürülebilir şehir vizyonunu birlikte ve katılımcı, kapsayıcı bir anlayışla oluşturacağını ifade ediyor. Bu oturumda söz konusu sektör temsilcileri deneyim ve önerilerini paylaşacak.