Özge Sivrikaya

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi, Marmara Belediyeler Birliği

Özge Sivrikaya, Marmara Belediyeler Birliğinde (MBB) Uluslararası İşbirliği Uzmanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Elçisi olarak MBB’nin SKA’lara yönelik çalışmalarını koordine etmekte; MBB SKA Çalışma Grubunun yürütücülüğünü yapmaktadır. Çalışma hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Ayrıca, farklı sivil toplum kuruluşlarında deneyime sahiptir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler & Tarih Bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde lisansüstü dersleri almıştır. Yüksek lisansını Danimarka’da Aarhus Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yapmıştır. Yüksek lisans tezini gruplar arası tehdit algısının sosyal politika tutumları üzerindeki etkisi üzerine yazmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası işbirliği, kent ağları, yerel diplomasi, göç, sosyal politika, yerel yönetimler, sosyal ağ analizi üzerine çalışmalar yürütmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Sürdürülebilir şehirler için yönetişim 01.10.2021 16:00 - 17:30 Oda 4
2 YoundTable 01.10.2021 19:00 - 19:45 Ana Oda
3 YoundTable 03.10.2021 18:00 - 18:45 Ana Oda