Ayşen Erdinçler

Prof. Dr., Çevre Bilimleri, Boğaziçi Üniversitesi & Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ayşen (Üçüncü) Erdinçler 1986 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve 1989 yılında aynı bölümden ilk yüksek lisans derecesini almıştır. Erdinçler, ikinci yüksek lisans dercesini 1991 yılında ve doktora derecesini ise 1996 yılında DUKE University İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünden almış ve aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Erdinçler, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak başladığı görevine 2008 yılından beri profesör olarak devam etmektedir. “Sürdürülebilir atık yönetimi”, “atıksu arıtma çamurlarının yönetimi”, “biyokütle enerjisi”, “atıktan enerji üretimi” ve “biyolojik atıksu arıtımı” konularında akademik çalışmalarını sürdüren Erdinçler’in, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve uluslararası/ulusal kongrelerde sunulmuş birçok bilimsel eseri bulunmaktadır. Prof. Dr. Ayşen Erdinçler 13.12.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrolü Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 İklim Değişikliği için Raporlama 01.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 8
2 İklim eylemi için kentsel kapasiteyi geliştirmek 02.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 7