İklim eylemi için kentsel kapasiteyi geliştirmek

02.10.2021 17:00 - 18:30 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Osman Balaban

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ayşen Erdinçler

Prof. Dr., Çevre Bilimleri, Boğaziçi Üniversitesi & Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kevin J. Halpenny

Avrupa Komitesi Başkanı, World Urban Parks & Park ve Peyzaj Sorumlusu, Fingal İl Meclisi

Le-Yin Zhang

Prof. Dr., Kentsel Ekonomik Kalkınma, University College London

Yunus Arıkan

Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI- Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler

Kentler küresel ölçekte açığa çıkan sera gazı emisyonlarının %60'ından sorumlu. Üstelik arazi kullanımı olarak yeryüzünün sadece %2'sini kaplamalarına rağmen. Bu açıdan bakıldığında iklim değişikliğinin failleri arasında kentleri saymak mümkün. Ancak iklim değişikliği etkileri nedeniyle en kırılgan yapıları da bünyelerinde barındırmaları açısından kentler iklim değişikliğinin mağdurları arasında yer alıyor. Bu nedenle iklim değişikliği politikalarında hem azaltım hem de uyum eylemleri bakımdan kentler çok kritik bir pozisyonda yer alıyor. Küresel amaçlara erişmek için yerel adımlar ise olmazsa olmaz.