Yunus Arıkan

Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI- Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler

1994 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde 2001 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arıkan, İsviçre, Cenevre Üniversitesi'nden Çevre Diplomasisi İleri Araştırmalar Sertifikasına sahiptir. 1994-2001 yılları arasında ÇED, içmesuyu, vahşi çöp depolama sahaları ve kirlilik önleme alanlarında çalıştıktan sonra, 2002-2004 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı ile UNDP’nin işbirliği projesi olan Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı’nda Proje Yönetici Yardımcısı olarak Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi hazırlıkları ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne katılması kapsamındaki çalışmalarda görev aldı. 2005-2009 yıllarında Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi’nde (REC Türkiye) İklim Değişikliği Proje Yöneticisi olarak calışmış ve Türkiye´nin 2009 yılında Kyoto Protokolü´ne katılması çabalarına etkin yön vermiştir. 2009 yılından beri ICLEI Sürdürülebilir Kentler Birliği Dünya Sekreterliği'nde çalışmaktadır. Bonn Yerel İklim Eylemi ve Raporlama Merkezi'ni kuruluşu dahil olmak üzere, ICLEI´nin küresel iklim değişikliği girişimlerinde öncü rol üstlenmektedir. 2013 yılından bu yana, ECOSOC, BM kuruluşları ve çok taraflı çevre anlaşmaları dahil olmak üzere ICLEI'nin BM'deki küresel savunuculuğuna liderlik etmektedir. 2009 yılından bu yana BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sürecinde Yerel Yönetimler Kozası (LGMA) Odak Noktası olarak görev yapmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 İklim eylemi için kentsel kapasiteyi geliştirmek 02.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 7