İklim Değişikliği için Raporlama

01.10.2021 14:30 - 16:00 | Oda 8 | EĞİTİM


Dünya enerjisinin üçte ikisinden fazlasını tüketen ve CO2 emisyonlarının %70’inden fazlasını oluşturan kentler, iklim değişikliği ile mücadelede oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimde CDP, iklim bağlamında kent düzeyinde eyleme geçebilmek için veriye dayalı karar alıcılığın önemini gösterecek. Çevresel ve iklimsel şeffaflığın faydalarını ve verilerinizi nasıl CDP-ICLEI Birleşik Raporlama Sistemi aracılığıyla raporlayabileceğiniz üzerine tartışılacak. CDP platformu üzerinden raporlama ücretsiz olup, kentinizin tüm çevresel verilerini tek bir yerde toplama, iklim eylemi çabalarını geliştirmenize yardımcı olacak atölye ve webinarlara katılma, hem Türkiye’de hem de dünyada halihazırda CDP-ICLEI’ye rapor veren 1000’den fazla şehirden öğrenme fırsatı sunar. Bu eğitim oturumunda CDP’ye WWF-Türkiye ve halihazırda Türkiye’de CDP’nin platformu üzerinden veri paylaşan Büyükşehir Belediye temsilcileri eşlik edecek, raporlama deneyimlerini ve bu deneyimin kendileri için nasıl faydalı olduğunu anlatacak. Eğitim, katılımcıların çevre, iklim eylemi ve raporlama hakkında soru sorma fırsatı bulacakları soru & cevap kısmı ile son bulacak.PROGRAM

  • Açılış konuşmaları
  • Çevresel raporlamanın tanıtımı, faydaları ve raporlamaya nasıl başlanacağı
  • Ek destek ve fırsatlar: WWF Türkiye’nin İklim Değişikliğine Karşı Tek Dünya Kentleri Yarışmasına giriş
  • Vaka sunumları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Soru & Cevap


Eğitmen Ayşen Erdinçler Prof. Dr., Çevre Bilimleri, Boğaziçi Üniversitesi & Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitmen Lea Busch Katılım Sorumlusu, Şehirler, Eyaletler ve Bölgeler, CDP
Eğitmen Tanyeli Sabuncu İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı, WWF Türkiye
Eğitmen Şükran Nurlu İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Dairesi Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi