Kentsel Problemlerin Çözümünde Bölgesel Yaklaşım: Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi

Min 5, max 240 karakter
Min 5, max 240 karakter

Kentsel Problemlerin Çözümünde Bölgesel Yaklaşım: Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi

Moderatör

M. Cemil Arslan

Etiketler
#BölgePlanlama #MarmaraBölgesi #MekansalGelisme #PolitikaOlusturma
Oturum Paydaşları