Mehmet Ocakçı

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ocakçı Y. Mimar (İTÜ), mimarlık lisans ve y. lisans eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde, Doktora eğitimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Programında tamamlamıştır. Araştırma görevlisi olarak 1987 yılında atandığı İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ndeki görevine 2000 yılından itibaren Profesör olarak devam etmektedir. ABD’de U.C. Berkeley, Institute of Urban and Regional Development ve U.C. Berkeley Extension Programı’nda farklı zamanlarda öğrenci ve konuk öğretim üyesi olarak toplam üç yıl süreyle akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Uzmanlık alanlarında üretilmiş ders notları, uluslararası ve ulusal düzeyde hakemli dergilerde basılı makale ve bildirileri bulunmaktadır. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Y. Lisans Program Koordinatörü, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı gibi yöneticilik görevlerini uzun süreler yerine getirmiştir. Çeşitli bilimsel kitap ve dergilerde hakem veya danışma kurulu üyesi olarak görev almış, mesleki uygulama projeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş kentsel tasarım proje yarışmalarında jüri üyelikleri ve kazanmış olduğu ödüller bulunmaktadır. Ayrıca, kent planlama, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, mekânsal stratejik planlama ve model geliştirilmesi konularında üretilmiş çok sayıda proje ve danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentsel Problemlerin Çözümünde Bölgesel Yaklaşım: Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi 01.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 9