Kentsel Problemlerin Çözümünde Bölgesel Yaklaşım: Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi

01.10.2021 14:30 - 15:30 | Oda 9 | DİYALOG MARMARA


Moderatör

M. Cemil Arslan

Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

Gülden Erkut

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Mehmet Ocakçı

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Fatih Terzi

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Bölgesi’nin mevcut durumdaki sorun ve potansiyellerini değerlendirerek bölgeye yönelik gelecek öngörülerini ve olası mekânsal gelişme stratejilerini ele almak ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölge ve ülke kalkınmasına katkı yapacak bir rehber olan Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) üzerine projenin yürütücü ekibi değerlendirmelerde bulunulacaktır.