Fatih Terzi

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih TERZİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama ve akıllı kentler konularında akademik çalışmalar yürütmekte, bu çalışmalarında kent modelleme teknikleri ve coğrafi bilgi sistemlerini etkin olarak kullanmaktadır. Terzi, 2004 yılında ABD- South Carolina’da Clemson Universitesi’nde; 2008 yılında Londra’da, University College London, Centre for Advanced Spatial Analysis araştırma merkezinde ve 2017 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde Technology and Community araştırma merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Terzi, sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama, risk azaltma ve yaşam kalitesi konuları ile ilişkili Avrupa Birliği, COST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde araştırmacı olarak görev almıştır. Akademik ve kuramsal çalışmalarının yanında, Terzi’nin kentsel planlamanın uygulamalı alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle, mekânsal stratejik planlama, çevre düzeni planı, imar planları ve kentsel dönüşüm konularında çeşitli belediyeler, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile projeler gerçekleştirmiş, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu uygulamaların, dışında Terzi’nin ayrıca ulusal ve uluslararası kentsel planlama ve tasarım proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır. Terzi, 2019 yılında tamamlanan “Türkiye Mekânsal Strateji Planı 1. Etap (Analitik Etüt ve Senaryolar)” projesi ve 2020 yılında tamamlanan “Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi” projelerinde hem proje koordinasyonunda hem de araştırma ekibi içinde görev almıştır. 2020 yılında tamamlanan İstanbul Fatih ilçesi mekânsal strateji planı projesinde ise proje yürütücülüğü yapmıştır. Halen, İlbank liderliğinde AB fonlarından desteklenen PWC tarafından yürütülen Dünya Bankasının “Sürdürülebilir Şehirler Programı” kapsamında “Kayseri, Muğla, Malatya, Kahramanmaraş ve Mardin’de Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanı” projesinde takım lideri yardımcısı uzman şehir plancı olarak görev yapmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentsel Problemlerin Çözümünde Bölgesel Yaklaşım: Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi 01.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 9