Gülden Erkut

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Gülden Erkut İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim üyesidir (1981-2021). 10 yıl süre ile Bölge Planlama Ana bilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür (2000-2010). Gülden Erkut’un araştırma ve yayınları stratejik mekansal planlama, bölgesel ve yerel kalkınma, sosyal politikalar ve şehir sosyolojisi alanlarındadır. Uluslararası, ulusal ve yerel kurumlarla işbirliği içinde geliştilen bölgesel ve yerel ölçekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. 2012-2013 yıllarında, Berlin Teknik Üniversitesi uluslararası/disiplinlerarası ‘kent yönetimi’ yüksek lisans programında DAAD misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. BM Habitat III hazırlık çalışmalarında ‘Yeni Kent Gündemi ’ni destekleyen bir politika raporu geliştiren 7 no’lu Politika Birimi-Kent Ekonomisi Gelişme Stratejileri- üyesi olarak yer almıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentsel Problemlerin Çözümünde Bölgesel Yaklaşım: Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi 01.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 9
2 Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında üniversitelerin rolü 03.10.2021 16:00 - 17:30 Oda 2