Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında üniversitelerin rolü

03.10.2021 16:00 - 17:30 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Gülden Erkut

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Zeynep Enlil

Prof. Dr., Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Bruce Stiftel

Emeritus Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Georgia Teknoloji Enstitüsü

Roberto Rocco

Doç. Dr., Şehircilik, Delft Teknoloji Üniversitesi

Hassan Radoine

Prof. Dr., Mimarlık, Planlama ve Tasarım Okulu Direktörü, Muhammed VI Polytechnic Üniversitesi

David Evans

Kapasite Geliştirme ve Eğitim Başkanı, UN-Habitat

Üniversiteler kentlerin sorunlarına ve bu sorunlara karşı geliştirilen çözüm önerilerine yönelik üst düzey araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu oturumun konusu SKA 11; “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” uygulamalarının Yeni Kentsel Gündem (NUA) konuları dahilinde yenilikçi, değişime uyumlu, vizyoner bakış açıları geliştirme hedeflerinde sürece dahil olmasını kapsamaktadır