Zeynep Enlil

Prof. Dr., Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Zeynep Enlil, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğretim üyesidir. Lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesinden, Yüksek Lisans Derecesini Cleveland State Universitesi’den, Doktora derecesini ise Washington Üniversitesinden almıştır. Sürdürülebilir kentsel gelişim politikaları, neoliberal kentleşme, kentsel dönüşüm, kültürel ve yaratıcı sektörlerin kentsel ve bölgesel gelişmedeki rolü, kentsel koruma ve turizm konularında araştırmalar yapmakta, dersler vermektedir. 2006 İstanbul Metropoliten Alanı Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında kültür endüstrileri, kültürel miras ve turizm araştırma grubunun; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan İstanbul Turizm Master Planının eş-yürütücülüğünü üstlenmiştir (2011-2013). Enlil JPI Urban Europe ve Horizon2020 ERA-NET Cofund altında fonlanan AB destekli uluslararası araştırma konsorsiyumlarında grup yürütücüsü olarak yer almıştır. Prof. Enlil 1998 yılından beri ICOMOS-Türkiye üyesidir; 2021-2024 dönemi ICOMOS Türkiye Milli Komisyonu üyeliğine seçilmiştir. 2011-2014 yılları arasında UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi üyesi, 2017- 2019 UNESCO İstanbul Tarihi Alanları Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. ICOMOS’u temsilen UNESCO Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Yönetim Alanı Danışma Kurulu üyesidir. 2005-2011 yılları arasında ISOCARP Genç Profesyonel Plancılar Programı başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen GPEAN yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Bilimsel dergilerde birçok makalesi yayınlanmış olan Zeynep Enlil'in yayınları arasında Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent, İstanbul’un Tarihi ve Doğal Miras Değerleri: Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları ve İstanbul'da Kültür Turizmi için Yenilikçi Stratejiler başlıklı kitaplar bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında üniversitelerin rolü 03.10.2021 16:00 - 17:30 Oda 2