Roberto Rocco

Doç. Dr., Şehircilik, Delft Teknoloji Üniversitesi

Roberto, São Paulo Üniversitesinden planlama alanında yüksek lisans derecesi, Ecole d'Urbanisme de Paris (eski Institut Français d'Urbanisme) tarafından kentsel yönetim araçları uzmanlığı ve TU Delft At'tan doktora derecesi ile mimar ve mekansal planlayıcı olarak eğitimini tamamlamıştır. TU Delft, Mekânsal Planlama ve Strateji alanında Doçenttir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık tartışmalarını yönetmekte ve yapılı çevre için yönetişim konusunda uzmanlaşmakta. Bu alan, sürdürülebilirlik geçişlerinin önemli boyutları olarak mekansal adalet ve sosyal sürdürülebilirlik konularını içermektedir. AMS'de, Clemens Driessen (WUR) ile birlikte koordine ettiği, öğrencilerin kentsel ve metropol zorluklarını eleştirel bir akademik tutumla anlamalarını sağlamaya çalışan “Metropolitan Yenilikçiler” kursunu üç perspektife odaklanmakta: mekansal adalet, sosyo-teknik geçişler ve eko sistemler. Roberto, öğrencilerin kapsayıcı şehirleri herkes için planlamak ve tasarlamak için mekanda adalet kavramlarının nasıl kullanılabileceğini tartıştığı mekansal adalet bileşenini yönetmektedir. Bahsedilen konuların yanı sıra, Küresel Güney'deki kayıt dışı kentleşme hakkında da kapsamlı yayınları bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile AB üyesi olmayan 15 Akdeniz ülkesi arasındaki bir ortaklık olan Akdeniz için Birlik'te danışman olarak çalışmaktadır. AB Bölgesel ve Kentsel Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG-Regio), UNESCO, EIB ve diğer ulusötesi kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olduğu Akdeniz'de Sürdürülebilir Kentleşme için UfM Stratejik Eylem Planı'nın yazarıdır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında üniversitelerin rolü 03.10.2021 16:00 - 17:30 Oda 2