Kentlerin seyir defteri: SKA yolculuğunda Gönüllü Yerel Raporlama

01.10.2021 17:00 - 18:30 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Bahar Özay

Koordinatör, UN SDSN Türkiye

Camilo Andres Quiroz Hinojosa

Kentsel ve Bolgesel Mekan Direktörü

Ramon Canal Oliveras

Dr., Gündem 2030 Barselona Direktörü, Barselona Kent Konseyi

Tamer Atabarut

Dr., Direktör, UN SDSN Türkiye

Vural Çakır

Başkan, İNGEV

Ruhisu Can Al

Genel Koordinatör, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı

Hüseyin Keskin

Başkan, Sultanbeyli Belediyesi

Oturum, küresel hedeflerin gerçekleşmesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA’ların) yerelleştirilmesi ve Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporlarının (VLR) önemini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Politika yapıcıları bir araya getiren oturumda, şehirlerin VLR hazırlamadaki motivasyonu, bu raporların yerel ve ulusal politikaya nasıl katkıda bulunduğu ve VLR’lar ile Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (VNR) arasındaki tutarlılığın nasıl sağlanacağı konuları ele alınacaktır. Ayrıca şehirlerin SKA’lar konusundaki çalışmaları anlatılacak; COVID-19 salgınının SKA’ya yönelik çalışmaları nasıl etkilediği de tartışılacaktır.