Tamer Atabarut

Dr., Direktör, UN SDSN Türkiye

1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Atabarut, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden çevre teknolojileri alanında almıştır. Doktora çalışmaları esnasında, Almanya’da önce Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi ve daha sonra Aachen Teknik Üniversitesi'nde ortaklaşa yürütülen araştırma projelerinde yer almıştır. 80’den fazla ulusal ve uluslararası projede ve bunların teknik ve yönetimsel raporlarının hazırlanmasında yer almış; bu konularda tebliğler sunmuş ve 17 kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca, birçok ulusal ve uluslararası akademik ve teknik toplantının organizasyonunda yer almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve UN-SDSN (BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) Türkiye direktörü olarak görev yapmaktadır. Hayatboyu öğrenme ve toplumsal konular üzerinde İSTKA, İŞKUR ve AB Erasmus+ Programları kapsamında 20 projede koordinatör ve araştırmacı olarak yer almıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentlerin seyir defteri: SKA yolculuğunda Gönüllü Yerel Raporlama 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 7
2 Kentte Eşitlik 02.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 10