Kentte Eşitlik

02.10.2021 14:30 - 15:30 | Oda 10 | YAN ETKİNLİK


Kentte Eşitlik konusu; toplumsal cinsiyet eşitliğinden, sosyal haklara, fırsat yaratmada eşitlikten, yaş grupları arasında ve yaş grupları içinde eşitliğe, yeşil ve kamusal alandan, ulaşıma, kentsel dönüşümden, kurum içi ve kurumlar arasında eşitliğe, sağlıkta eşitliğe ya da iklim değişikliğine uyumda eşitliğe kadar çok geniş bir alanı kapsar. Eşitlik konusuna BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında da farklı alanlarda birçok çalışma yürütülmektedir. Üniversitelerin bu alanda yürüttüğü eğitim ve araştırma çalışmalarında bütüncül bir yaklaşımına gereksinim duyulmaktadır. Bu oturumda, İstinye Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde eşitlik konusu ve yerel yönetim - STK ortaklığında yürütülen çalışmalar irdelenecektir. 


Katılımcı Pınar Gökçin Özuyar Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası Sürdürülebilirlik UYG-AR Merkezi Müdürü, İstinye Üniversitesi
Katılımcı Tamer Atabarut Dr., Direktör, UN SDSN Türkiye
Katılımcı Refika Bakaoğlu Prof. Dr., UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör Gelişim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Bilim Dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi