Ruhisu Can Al

Genel Koordinatör, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı

1990 İzmir doğumludur. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. Avrupa Çalışmaları ve AB Hukuku alanındaki yüksek lisans programını Almanya Hamburg Üniversitesi’nde tamamlayarak mezun oldu. 2016 yılında Seferihisar Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak belediyenin dış ilişkileri, kurumsal sürdürülebilirlik ve şeffaflık alanında çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında, UCLG (Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı), UNSDSN (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözümler Ağı), Sürdürülebilirlik Akademisi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği gibi kuruluşlarla ortak projeler geliştirdi. 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak aynı alanlarda danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Türkiye’den 22 belediyenin katılımıyla kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın kurucu üyesi olmakla beraber, ağın Türkiye sekretaryası ve genel koordinatörlüğü görevini yürüten Al, aynı zamanda merkezi Almanya’nın Bonn şehrinde bulunan ICLEI (Sürdürülebilirlik için Uluslararası Kentler Ağı) kuruluşunun İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisidir. 2018 yılından bu yana Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürmekte ve özel olarak “kent diplomasisi” alanıyla ilgilenmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentlerin seyir defteri: SKA yolculuğunda Gönüllü Yerel Raporlama 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 7