Kentlerdeki gençlerin sağlık eşitsizliklerinin azaltılması: Mobil sağlık uygulamalarının rolü

02.10.2021 12:00 - 13:30 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Yanis Ben Amor

Dr., Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi İcra Direktörü, Columbia Üniversitesi

Damla İkbal Ceyhan

SKA Koordinatörü, SDSN Youth

Özge Karadağ

Dr., Kıdemli Araştırmacı, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, Columbia Üniversitesi

Selma Karabey

Prof. Dr., Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi

Nuhad Yazbik Dumit

Doç. Dr., Hemşirelik Yüksek Okulu, Beyrut Amerikan Üniversitesi

REACH, dijital sağlık teknolojileri aracılığıyla kentsel ortamlarda yaşayan mülteci ve yerel gençler arasında sağlık okuryazarlığı ve sağlık hizmetlerine erişimdeki boşluğu kapatmayı amaçlayan Columbia Üniversitesi'nin bölgesel bir girişimidir. Bu girişim kapsamında dijital teknolojiler aracılığıyla gençlerin ve savunmasız toplulukların sağlık hizmetlerine ulaşımını artırmak amacıyla üç dilli mSağlık uygulaması geliştirilmesi için mülteci ve yerel gençler, yazılım geliştiriciler, akademisyenler, sağlık uzmanları ve STK'larla birlikte çalışmaktadır. Uygulamayı bölgede daha geniş bir alana yaymak, etkinliğini değerlendirmek ve gençlerin sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için sağlık teknolojilerinin kullanımına ilişkin sınırlı olan kanıta dayanırlığa katkıda bulunmak için paydaşlarla birlikte çalışarak sağlık okuryazarlığını artırmayı ve gençler arasında sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeyi amaçlamaktadır.