Yanis Ben Amor

Dr., Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi İcra Direktörü, Columbia Üniversitesi

Profesör Ben Amor, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nin Yönetici Müdürü’dür. Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki mültecilere, göçmenlere ve yerel gençlere sağlık bilgisi ve sağlık erişimi sağlamak için tasarlanmış bir program olan REACH'in (Mülteciler Sağlık İçin Hareket Eder ve İletişim Kurar) kurucu ortağıdır. Prof. Ben Amor, dijital sağlık ve bulaşıcı hastalıklar, özellikle tüberküloz, HIV/AIDS ve COVID-19 konularında dünya çapında yirmi yıla yakın araştırma deneyimine sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerdeki hastaların tüberküloz tedavisinde bakım kalitelerini ve erişimlerini iyileştirmenin yanı sıra tüberküloz için yeni tanı testleri üzerine araştırmalar yürüten birçok projede yer aldı ve daha önce Pasteur Enstitüsü (Paris, Fransa) gibi çeşitli kuruluşlar için çalıştı. Prof. Ben Amor, Moleküler Biyoloji alanında doktora derecesine sahiptir. Tüberküloz teşhisi, küresel sağlık, dijital sağlık ve COVID-19 önleme alanlarında geniş çapta yayınları bulunmaktadır. Ayrıca Columbia Üniversitesi adına dünya çapında çeşitli konferanslarda düzenli olarak konuşmacıdır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentlerdeki gençlerin sağlık eşitsizliklerinin azaltılması: Mobil sağlık uygulamalarının rolü 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 7