Özge Karadağ

Dr., Kıdemli Araştırmacı, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, Columbia Üniversitesi

Dr.Özge Karadağ, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde almıştır. 2017 yılında Londra Üniversitesi’nde (LSHTM) sağlığı geliştirme konusunda mezuniyet sonrası bir program tamamlamış ve aynı yıl YÖK’ten Halk Sağlığı Doçenti ünvanını almıştır. İlgi alanları arasında gençler başta olmak üzere savunmasız/dezavantajlı grupların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi, sağlığı geliştirme, toplum ruh sağlığı, damgalama ve ayrımcılıkla mücadele, sağlık hizmetlerine toplum katılımı, göç ve sürdürülebilir kalkınma konuları yer almaktadır. 12 yıl Hacettepe Üniversitesi`nde akademisyen olarak görev yapmış, 2010 yılında İsveç‘te, 2017 yılında A.B.D.‘de misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 15 yıldan uzun süredir Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kuruluşları ile çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapan Karadağ, halen Columbia Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. The Lancet Dergisi tarafından kurulan COVID-19 Uluslararası Komisyonu’nda (The Lancet COVID-19 Commission) görevli olan Karadağ, aynı zamanda her yıl küresel bir rapor yayımlayan Küresel Mutluluk Konseyi’nin (Global Happiness Council) uzmanlarından biridir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentlerdeki gençlerin sağlık eşitsizliklerinin azaltılması: Mobil sağlık uygulamalarının rolü 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 7