Damla İkbal Ceyhan

SKA Koordinatörü, SDSN Youth

Damla Ikbal Ceyhan, 2017 yılında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. Halen, İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda Halk Sağlığı yüksek lisans programına devam etmektedir. Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi tarafından başlatılan ve Türkiye ve Lübnan’da yaşayan mülteci ve yerel gençlerin sağlık okuryazarlığı ve sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan engelleri azaltmayı amaçlayan bölgesel bir girişim olan REACH'te genç araştırmacı olarak görev almaktadır. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında, Japonya Hükümeti’nin finansal desteği ile yürütülen Gençler için Hibe Programı'na seçilen 8 projeden birinin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Sağlık ve gıda ile ilişkili amaçlar başta olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili çalışmalar yürüten Damla Ikbal Ceyhan, SDSN Youth ( Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Girişimi) içerisinde İstanbul Üniversitesi SKA Koordinatörü olarak görev almaktadır. SKA Koordinatörü rolü çerçevesinde genç akranlarının SKA'lar konusunda farkındalık kazanmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Aynı zamanda diyetisyen olarak çalışan Damla Ikbal Ceyhan, Avrupa Birliği tarafından desteklenen EIT (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü) Food RIS Fellowship Programı çevresinde seçilen 48 gençten biri olarak Slovenya Beslenme Enstitüsü'nde staj yapmaktadır. Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlanan 'Sürdürülebilir Yaşam Rehberi'nde Sürdürülebilir Beslenme bölümünün yazarlarıdır ve Türkiye Gıda ve Beslenme Rehberi'ne katkı sunan en genç yazarlardan biridir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentlerdeki gençlerin sağlık eşitsizliklerinin azaltılması: Mobil sağlık uygulamalarının rolü 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 7