Zamana değer katmak: Yaşlılar için kentsel politikalar

02.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Murat Şentürk

Doç. Dr., Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi

Tine Buffel

Dr., Kıdemli Öğretim Üyesi, Sosyoloji, Manchester Üniversitesi

Mutlu Binark

Prof. Dr., Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi

Gülüstü Salur

Dr., Kurucu & Yönetim Kurulu Üyesi, 65+ Yaşlı Hakları Derneği

Özgür Arun

Doç. Dr., Yönetim Kurulu Başkanı, Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği

Deniz Çağlayan Gümüş

Dr., Erişilebilirlik Daire Başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ümit Uysal

Başkan, Muratpaşa Belediyesi

Kentsel nüfusun kırsal nüfusu geçmesi ve nüfusun yaşlanması 21. yüzyılın en önemli demografik değişimleri olarak tanımlanabilir. Dünya nüfusu giderek daha fazla kentlerde yaşamaktadır ve yaşlanma gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerdeki demografik trendlerin başında gelmektedir. Kentsel nüfusun artması ve yaşlanma kentsel politikaların temel gündemlerinden birine dönüşmektedir. İklim değişimi, eşitsizlikler, toplumsal dışlanma, mekânsal ve toplumsal ayrışma gibi kentte yaşayanları yakından ilgilendiren sorunlar yaşlılar için çok daha derin ve yaygın olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu oturumda pandemide en dezavantajlı konumda bırakılan yaşlılar için kentsel politikaların konuşulması planlanmaktadır. Yaşlılar için yaşanabilir ve refahın sağlandığı kentler için neler yapılması gerektiği sorusu bu oturumda yanıtlanmaya çalışılacaktır.