Mutlu Binark

Prof. Dr., Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi

1989 yılında Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Sinema Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi'nde doktora saha çalışması için Japon Hükümeti bursuyla, Aarhus Üniversitesi ve Odense Üniversitesi'nde ise Danimarka Hükümeti ve TUBA bursuyla doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2007-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Bilişim ve Enformasyon Teknoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi SBE Bilişim Hukuku Tezsiz yüksek lisans programından mezun oldu. 2011-2016 tarihleri arasında TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Alternatif Bilişim Derneğinin üyelerindendir. 2017 Temmuz ayından bu yana Moment Dergi'nin editörlüğünü yürütmektedir. 2018 yılında Busan University of Foreign Studies'de (Busan, Güney Kore) Kore hükümetinin yaratıcı endüstri ve kültür politikaları üzerine 6 ay süre ile araştırma amaçlı konuk araştırmacı olarak bulundu. 2020 yılında Unesco Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komisyonunun üyeliğine seçildi. 2020 Temmuz–Aralık ayları arasında (Arun, Özsoy, Kandemir ve Şahinkaya ile) Tübitak Sobag 120k613 no’lu “Covid 19 Sürecinde Yaşlıların Enformasyon Arayışı ve Değerlendirmesi” konulu araştırma projesini yürüttü. Halen veri etiği, yeni medya okuryazarlığı, yaratıcı endüstriler ve kültür politikaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. www.yenimedya.wordpress.com blogu yazarıdır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Zamana değer katmak: Yaşlılar için kentsel politikalar 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 4