Tine Buffel

Dr., Kıdemli Öğretim Üyesi, Sosyoloji, Manchester Üniversitesi

Dr. Tine Buffel, Manchester Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir ve üniversitenin Manchester Kentsel Yaşlanma Araştırma Grubunu (MUARG) yönetmektedir. MUARG, nüfus yaşlanması ve kentsel değişim arasındaki ilişkiyi anlamaya ilgili sosyoloji, coğrafya, antropoloji, siyaset bilimi ve mimari alanlarından akademisyenleri bir araya getiren disiplinler arası bir gruptur (https://www.micra.manchester.ac.uk/muarg/). Yaşlanma alanında, özellikle yaşlanan nüfuslarla ilişkili sosyal ve çevresel konulara odaklandığı yayınları bulunmaktadır. Özellikle komşuluk ve toplum yaşamının ileri yaşlardaki yeri, sosyal eşitsizlik, dışlanma ve 'yaşlı dostu' şehirler geliştirme ile ilgili soruları incelemekle ilgilenmiştir. Araştırması, yaşlıların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik politika ve uygulamalar üzerindeki etkisi nedeniyle çeşitli ödüller almıştır. Avrupa Komisyonu Avrupa İçi Marie Curie Bursu ve ESRC Geleceğin Liderleri ödülü gibi kapsamlı uluslararası ağları ve işbirlikleri üzerine inşa edilen çeşitli hibelerde baş araştırmacı olarak çalışmıştır. 2020'de, 'Kentleşme ve Nüfus Yaşlanması: Şehirlerde "Yerinde Yaşlanma" Üzerine Disiplinler Arası Perspektifler" başlıklı 5 yıllık proje ile Leverhulme Trust'tan Araştırma Lideri Bursu almıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Zamana değer katmak: Yaşlılar için kentsel politikalar 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 4