Suriyeliler Barometresi

02.10.2021 18:00 - 19:00 | Oda 6 | TARTIŞMA


Moderatör

Merve Ağca

Uluslararası İşbirliği ve Göç Politikaları Uzmanı, Marmara Belediyeler Birliği

Kemal Kirişci

Prof. Dr., Kıdemli Araştırmacı, TÜSİAD & Türkiye Proje Direktörü, Brookings Enstitüsü

M. Murat Erdoğan

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türk Alman Üniversitesi

Elif Selen Ay

İstanbul Saha Ofisi Müdürü, UNHCR

Ayhan Kaya

Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler & Avrupa Enstitüsü Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Suriye kaynaklı kitlesel göç süreci ile birlikte, Türkiye son 5 yıldır dünya üzerinde en fazla göçmen ve mültecinin bulunduğu ülke konumunda. Göçün yönetilebilmesi için ise yerel, ulusal ve küresel düzeyde işbirliği ve ortak sorumluluk paylaşımı yapılması gerekiyor. Suriyeliler Barometresi çalışmasından ilham alınan tartışma oturumunda güncel veriler ışığında yerel yönetimler ve sosyal uyum süreçleri, COVID-19’un göçmen ve mülteciler üzerindeki etkisi ve Afgan göçü dahil olmak üzere güncel gelişmeler tartışılacak.