Merve Ağca

Uluslararası İşbirliği ve Göç Politikaları Uzmanı, Marmara Belediyeler Birliği

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Grenoble Siyasal Araştırmalar Enstitüsünde (IEP de Grenoble) siyaset bilimi eğitimi aldı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Programında yaptı. Tezinde yerel yönetimlerin göç yönetimi alanındaki çalışmalarını inceledi. Marmara Belediyeler Birliğinde Uluslararası İşbirliği ve Göç Politikaları Uzmanı olarak çalışmaktadır ve MBB üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalar yürüten birim temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformunun yürütücülüğünü yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG-Türkiye) Projesi Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenmektedir. Lisansüstü eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programında devam etmekte ve uluslararası ilişkiler, yerel diplomasi, göç, iltica, sosyal uyum, yerel yönetimler ve iklim değişikliği alanlarında çalışmalar yürütmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Suriyeliler Barometresi 02.10.2021 18:00 - 19:00 Oda 6