Ayhan Kaya

Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler & Avrupa Enstitüsü Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. Kaya halihazırda, 2019 yılında başlayan ve 2023 yılı sonuna kadar sürecek olan Avrupa’da gençler arasında yükselen radikalleşme konulu bir Avrupa Araştırma Konseyi çalışması yürütmektedir (ERC Advanced Grant). 2016-2017 Akademik yılında Floransa’da bulunan European University Institute içinde Jean Monnet Fellow olarak araştırmalarını yürüten Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ hareketler ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler konusunda araştırmalarını yürüten Kaya’nın, diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan, mülteciler, popülizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında kitap, makale ve tercümeleri vardır. Kaya, 2016-2017 yılında Foransa’daki European University Institute’da çalışmalarını yürütürken aynı dönemde New York University Floransa Kampüsünde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir; 2013 Yılında Aziz Nesin Profesörü olarak Almanya’da Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde ve 2011 yılında da Willy Brandt Profesörü olarak İsveç’te Malmö Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiş ve dersler vermiştir. Kaya, aynı zamanda, Populism and Heritage in Europe: Lost in Diversity and Unity (London: Routledge, 2019); Populism in European Memory (London: Routledge, 2019, Chiara de Cesari ile ortak derleme kitap); Turkish Origin Migrants and Their Descendants: Hyphenated Identities in Transnational Space (Palgrave, 2018); Europeanization and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration (London: Palgrave, 2013); Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization (Londra: Palgrave, 2012); Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas (Bielefeld: transcript verlag, 2001); Berlin’deki Küçük İstanbul (İstanbul: Büke Yayınları, 2000).


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Suriyeliler Barometresi 02.10.2021 18:00 - 19:00 Oda 6