M. Murat Erdoğan

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türk Alman Üniversitesi

Siyaset bilimci, göç ve AB uzmanı olan Pof. Erdoğan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunudur. Yüksek lisans ve doktora derecesini de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alan Erdoğan 1987-2017 arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışmış, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezini (HUGO) kurmuş ve 2017’ye kadar müdürlüğünü yapmıştır. Kasım 2017’de Türk Alman Üniversitesi’ne geçen Erdoğan, burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (Kasım 2017-Ocak 2020) ve Göç ve Uyum Araştıraları Merkezi Müdürlüğü (TAGU) (Kasım 201 Mayıs 2021) yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştiren Erdoğan, 2000-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinde çalışmış, ardından TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanlığı (2011-2012), Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Prof. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) ve Humboldt Üniversitesinde (2019) farklı burslarla misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Akademik ilgi alanları iradi ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, İslamafobi, Almanya ve Türk dış politikası olan Prof.Erdoğan, Avrupa’daki Türk diasporası konusunda “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda ise “Suriyeliler Barometresi” başlıklı kapsamlı ve düzenli kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir. Prof. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye İletişim Komitesi üyesi, IGAM Başkan Yardımcısı ve IGAM-Academy Başkanıdır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Suriyeliler Barometresi 02.10.2021 18:00 - 19:00 Oda 6