20. yüzyıl mirası risk altında

02.10.2021 17:00 - 19:00 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

Yıldız Salman

Dr., Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi
Moderatör

Nilüfer Baturayoğlu Yöney

Prof. Dr., Mimarlık, Mustafa Kemal Üniversitesi & Genel Sekreter, DOCOMOMO Türkiye

Hatice Ayataç

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Aziza Chaouni

Doç. Dr., Ekolojik Turizm Tasarlama Laboratuvarı Koordinatörü, Daniels School of Architecture Landscape and Design

Olcay Aydemir

Dr., Başkan Danışmanı, Zeytinburnu Belediyesi

Ümran Aydın

Mimar, KUDEB, Şişli Belediyesi

Sema Yırcalı

Mimar, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Dilşad Ergin

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Docomomo Türkiye tarafından MARUF etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu oturum, modern mimarlık mirasının korunması konularının Marmara bölgesindeki belediyelerle derinlemesine tartışıldığı iki ön etkinliğin sonuçlarını paylaşmayı, ön çalıştaylara katılan bazı belediyelerin temsilcileri ile değerlendirmeyi ve konuyu tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Yerel yönetimlerin akademi ve uzmanlar ile oluşturacağı işbirlikleri ülkemiz için nitelikli örnek çalışmalar olma potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda oturumun davetli konuşmacısı Aziza Chaouni, Fas’ta bulunan ve özel önemi olan bir Modern Mimarlık mirası alanın yönetim planını ve katılımcı süreçler ile ilgili deneyimlerini izleyiciler ile paylaşacaktır.