Hatice Ayataç

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Hatice Ayataç, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde profesördür. Kentsel Kimlik, Kentsel Kamusal Mekân Tasarımı, Kentsel Bellek ve Hafıza, Kentsel Tasarım Kuramı ve Tarihi, Yaya Mekânları, Engelsiz Erişim, Çocuk ve Mekân konularında araştırma, uluslararası ve ulusal yayınları bulunmakta, yüksek lisans ve doktora tezlerini yürütmektedir. Uluslararası Planlama Tarihi (IPHS) 2010 yılındaki kongresinin kongre sekreteridir. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Bilim Kurulu Üyeliği, Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yapmış ve halen sürdürmektedir. MBB Bünyesinde yapılan MARUF (2019-2021) organizasyonunda yürütme kurulu üyesi ve DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu Üyesidir. Bununla beraber, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Yönetim Kurulu (Haziran 2021) ve Kadın Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi (Ekim 2020) ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi (Ocak 2021) dir. Kent Araştırmaları Enstitüsü, Mekân, Kültür, Bellek Program Direktörü (Temmuz 2021) dür. Mesleki deneyim kapsamında uluslararası ve ulusal projeler de yürütücü ve araştırmacı, İstanbul Çevre Düzeni Planı Sanayi Sektörü Çalışma grubunda araştırmacı olarak görev almıştır. Ülkemiz için bir ilk olan İstanbul Havalimanı Kütüphane Projesinin İGA, İTÜ ve Kültür Bakanlığı ortak protokolünde gerçekleştirilmesinde fikir sahibi ve uygulama yönlendiricisidir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 20. yüzyıl mirası risk altında 02.10.2021 17:00 - 19:00 Oda 1