Yıldız Salman

Dr., Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yardımcı Doçenttir. Mimarlık Lisans ve Restorasyon alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İTÜ’de tamamlamıştır Boğaziçi Kentsel Sit Alanının Korunma olasılıkları başlıklı doktora çalışması sonrasında araştırmacı olarak Columbia Üniversite’sinde bulunmuştur. Araştırma konularının odağını oluşturan çevre ölçeğinde koruma, koruma kuramı ve modern mimarlık mirasının korunması konularında yayın yapmakta ve ders vermektedir. 2007-2012 yılları koruma kurulu üyeliği yapmıştır. Profesyonel çalışmaları yanında, koruma alanında faaliyet gösteren çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek veren Salman, Kor-Der, ICOMOS 2Uluslararsı 20. Yüzyıl Mirasını Koruma Bilimsel Komitesi gibi meslek örgütleri üyesi ve DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu eş başkanıdır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 20. yüzyıl mirası risk altında 02.10.2021 17:00 - 19:00 Oda 1