Yaya öncelikli ulaşım ve kamusal mekan

03.10.2021 11:30 - 13:00 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Bahar Aksel

Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mário J. Alves

Genel Sekreter, Uluslararası Yaya Federasyonu ve Ulaştırma ve Hareketlilik Uzmanı

Utku Cihan

Ulaşım Dairesi Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ahmet Çelebi

Ulaşım Dairesi Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Buket Atlı

Koordinatör, Temiz Hava Hakkı Platformu

Iman Abubaker

Proje Müdürü, Gelişen Dirençli Şehirler, WRI Afrika

Cansu Gaytancıoğlu

Atölye ve Proje Koordinatörü, Onaranlar Kulübü

Bir kentin yaşanabilirliğini arttırmak ve daha yürünebilir olmasını sağlamak için kent tasarımında sürdürülebilir ulaşımın tüm türlerinin dikkate alınması gerekiyor. Yürünebilirlik konusunun açık kamusal alanlarla birlikte düşünülmesi hayati bir önem taşırken iyileştirme sonucu ortaya çıkacak mekansal düzenlemeler kent ve kentliler için pek çok fayda sağlayacaktır. Daha yürünebilir kentsel mekanlar oluşturmak ve kenti kamusal alan tasarımı ya da kentsel sanat müdahaleleriyle daha cazip hale getirmek o kentin yaşanabilirliğini arttırır. Ayrıca uygulamaların gerçekleştirildiği alanlarda ticari faaliyetleri canlandırır, aktif ulaşım türlerini teşvik eder ve böylece fiziksel aktiviteyi arttırarak halk sağlığı üzerine de önemli etkiler sağlar. Diğer yandan farklı kriz durumlarında yaşamsal aktivitelerin devamlılığı ve çözüm üretme potansiyellerini de barındırır. Bu panel yürünebilirlik ve kamusal mekan konusunu günümüz koşullarını da göz önünde bulundurarak kamu, akademi ve sivil toplumdan bu konuda çalışmalar yürüten uzmanları bir araya getirerek geniş bir perspektifte değerlendirmeyi amaçlıyor.