Bahar Aksel

Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olan Bahar Aksel, lisans eğitimini İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Kent kimliği ve kent markalaşması üzerine hazırladığı doktora tezi ardından kent mekanının fiziksel ve anlamsal açıdan nasıl daha iyi tasarlanabileceğini sorgularken yaratıcı mekanlar ve yaratıcı endüstriler üzerinde çalışmaya başladı. Kültür ve yaratıcılık temelli kalkınma konusunda “Creaticity” ve “Hal: Sinop Girişimcilik ve Buluşma Merkezi” projelerinde yürütücü olarak yer aldı. Kamusal alan, sanat ve katılımcılık konularında yürüttüğü ders ve çalışmaları ile EAP programlarında eğitmenlik yaptı. British Council desteği ile Creative Hubs Programme’a katıldı. Son dönemde placemaking, kamusal mekan tasarımı ile gündelik hayat-mekan ilişkisi üzerine yaptığı araştırma ve yürüttüğü tezlerle çalışmalarını hareketlilik, kullanıcı deneyimi ve çocuk dostu kentsel mekan üretimi konularında genişleterek kent mekanının nasıl daha iyi tasarlanabileceği / üretilebileceğini sorgulamaya devam ediyor.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yaya öncelikli ulaşım ve kamusal mekan 03.10.2021 11:30 - 13:00 Oda 4