Utku Cihan

Ulaşım Dairesi Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1980 yılında Artvin Hopa’da doğdu. Ortaöğretimin ardından 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm Ana Bilim Dalında “Sürdürülebilir Ulaşım” konusunda doktora yapmaktadır. İş yaşamına 2004 yılında özel planlama bürosunda adım attı. 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başlamıştır. ESHOT Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak görev yapmış, 2011 yılından itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda Ulaşım Planlama Şefi olarak çalışmıştır. Son 1 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü görevini yürütmekte iken 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başlamıştır. 23 Aralık 2019 tarihinde Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekaleten atanmıştır. 06 Şubat 2020 tarihi itibariyle Ulaşım Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yaya öncelikli ulaşım ve kamusal mekan 03.10.2021 11:30 - 13:00 Oda 4