Zeynep Yıldırım

Şehir Plancısı & Yaya Erişim Şefi, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Lisans programından mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisansına kabul aldı. Kamusal Alan ve Otorite Algısı üzerine hazırlamış olduğu yüksek lisans bitirme tezi ile buradan da mezun olarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde doktora programına dahil olarak, aynı okulda Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmaya başladı. Yerel Ekoloji Mücadelesi ve Kentsel Planlama üzerine çalışmalarına devam ederken, akademik kariyerini noktalayarak; yerel yönetimler alanına geçiş yaptı. Halen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarına ise herhangi bir üniversite bağlantısı olmadan devam etmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Karşılaşmaların muhiti olarak sokaklar 02.10.2021 16:15 - 17:30 Oda 6